בבנקים למשכנתאות בלבד

האם לקחת משכנתאות כאשר השוק רדום?

התקשרו אלינו