האם לקחת משכנתאות כאשר השוק רדום?

האם לקחת משכנתאות כאשר השוק רדום?