האם לקחת משכנתא עכשיו או לחכות לכניסה לדירה?

האם לקחת משכנתא עכשיו או לחכות לכניסה לדירה?