מה זה בכלל בנק מלווה במשכנתא? ולמה זה חשוב?

מה זה בכלל בנק מלווה במשכנתא? ולמה זה חשוב?