בבנקים למשכנתאות בלבד

מה צריך להיות גובה התשלום החודשי של משכנתא מתוך ההכנסה?

התקשרו אלינו