AW-977385502

מכרז ריביות

מכרז ריביות

מה זה בכלל מכרז ריביות במשכנתא? הכוונה היא לסקר בין הבנקים למשכנתאות למציאת תמהיל הריביות הנמוכות ביותר שניתן להשיג עבור משכנתא ספציפית. לאחר הסיבוב הראשון, מבצעים סיבוב נוסף למציאת הבנק שיסכים לשפר את ההצעה הקיימת.

התקשרו אלינו