AW-977385502

משכנתא לעזור לילדים לקנות בתים

משכנתא לעזור לילדים לקנות בתים

אישה מדהימה בת 63 רוצה לקחת משכנתא 300 אלף כדי לעזור לנכדים לקנות בתים. מדהים מצידה.

הבעיה שלא מאשרים לה משכנתא מפאת הגיל. כל הבנקים סירבו גורף.

אנחנו מנסים למצוא פיתרון. אני פונה לשלושה בנקים, כאשר המטרה שלי היא עיסקת משכנתא שבה הגברת היא לווה מרכזית ואחד הילדים שלה הוא לווה משני בלי לשלם את התשלומים.

עובד קשה על זה, יש חשש ממשי שהחזר יהיה נורא גבוה בגלל הגיל.

לבסוף מצליחים אחר קשיים רבים להעביר את העיסקה, מאשרים לה משכנתא חריגה עד גיל 80 ותוך שבועיים הכסף יועבר לחשבונה.

איזה כיף שהנכדים יזכו לקנות בית בישראל.

יעקב סבן

יעקב סבן

התקשרו אלינו