AW-977385502

משכנתא לעיסקאות בתוך המשפחה

משכנתא לעיסקאות בתוך המשפחה

משכנתא לעיסקאות בתוך המשפחה זה בדרך כלל דבר יחסית מורכב, הסיבה לכך היא שהבנקים מפחדים מעיסקאות פיקטיביות שהמטרה שלהן היא בסך הכול לכסות חובות למשל. לכן התנאי הראשוני לעיסקה בתוך המשפחה הוא שהמוכר יש בבעלותו נכס נוסף, כאשר אם העיסקה תושלם “הוא לא יצטרך לגור ברחוב”. גם הריביות הן יחסית גבוהות יותר.

התקשרו אלינו